Accessibilitat

Accessibilitat digital

Què és l'accessibilitat digital?

L’accessibilitat digital consisteix en fer extensiu als mitjans digitals l’accés universal als serveis públics per part de tots els ciutadans, posant especial esment en les necessitats de les persones amb discapacitat i de la gent gran. Allò que es pretén amb l’accessibilitat web és trencar les barreres (físiques, sensorials, intel·lectuals, de context tecnològic, etc.) entre l’usuari i la web.

Una bona accessibilitat digital requereix respectar un conjunt de principis i tècniques quan es dissenya, es manté i s’actualitza un lloc web o una aplicació per a dispositius mòbils (app).

Independentment de la plataforma tecnològica que s'empri, el lloc web o una aplicació mòbil ha de ser fàcilment navegable i el seu contingut accessible a qualsevol usuari.

Què és un contingut digital?
  • Informació textual i no textual
  • Formes d'interacció bidireccional
  • Documents i formularis descarregables
  • Tractament de formularis digitals
  • Continguts multimèdia preenregistrats de base temporal
  • Processos d’identificació, autenticació, firma i pagament