Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 18.232.51.69)