elvariable GestIB - Marcatges

Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 34.239.154.201)