Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 3.214.216.26)