Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 18.207.106.142)