Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 54.234.191.202)