Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 3.236.228.250)