Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 3.237.97.64)