Marcatges: {{controller.dataAvui}} (IP amb la que arriba al Gestib aquest terminal ara: 23.20.20.52)